Sunday, October 30, 2011

Good night, I love you

Good night, I love you.
Bòn nwi!, mwen renmen ou.

Sweet dreams and good night!
Fè bon rèv e bòn nwi!

Have a good night's sleep.
Pase yon bò nwit.

Sleep well.
Dòmi byen.

Tuesday, October 11, 2011

Give me a kiss

Give me a kiss.
Ban mwen you ti bo.

Let me drink from your lips.
Kite m bwè sa'k sot sou po bouch ou.