Tuesday, March 20, 2012

Monday, February 13, 2012

You are the love of my heart


You are the light of my nights.
You are the sun for my days.
and you are the love of my heart.
Ou se limyè nwit mwen.
Ou se solèy jounen mwen.
Ou se lanmou kè mwen.

You are one I've been looking for.

You are the one I've been looking for.
Ou se sila mwen t'ap chache a.

I am saving myself for you

I am saving myself for you.
M'ap rezève tèt mwen pou ou.

You are the only one I love

You are the only one I love.
Ou se sèl moun mwen renmen.

I'm going to love you like there's no tomorrow

I'm going to love you like there's no tomorrow.
Mwen pral renmen w kòm si pa't gen demen.

Love is a sacred thing.

Love is a sacred thing.
Lanmou se yon bagay ki sakre.

Aswè a m'pral dechèpiye w!

O O :-|


Aswè a, mwen pral dechèpiye!
Tonight, I'm going to ...have you for dinner! (basically)

Where there's love, there's joy.

Where there's love, there's joy.
Kote ki gen lanmou, gen lajwa.


So it is written, so true it is!

Mwen fou pou ou

Mwen fou pou ou.
I'm crazy for you.

Under the mango tree, tonight, we will make one.

Under the mango tree?!   What!  No huts??

Under the mango tree, tonight, we will make one.
Anba pye mango a, aswè a, na fè youn.


Se bèl fèt!

I love you. You make me crazy

I love you.  You make me crazy.
Mwen renmen w.  W'ap fè m fou.

When you touch me, my heart catches fire

When you touch me, my heart catches on fire.
Lè w manyen m, kè m pran dife.