Monday, February 13, 2012

You are the love of my heart


You are the light of my nights.
You are the sun for my days.
and you are the love of my heart.
Ou se limyè nwit mwen.
Ou se solèy jounen mwen.
Ou se lanmou kè mwen.

No comments:

Post a Comment