Wednesday, September 21, 2011

Endearing names to call your female sweetheart

My love
kòkòt mwen,
doudous mwen,
siwo mwen,
chouboulout mwen,
myèl mwen,
ti chouchou mwen
ti kè m,
amou kè m,
kè mwen,
anmourèz,
flè mwen,
toutou mwen,
 ti boubout mwen,
ti chachou,
menaj mwen,
ti chat mwen,
trezò mwen,
marabou mwen,
rèn lavi mwen,
bonbon siwo m,
fanm dous mwen,  
nannan m, ...

No comments:

Post a Comment