Friday, September 23, 2011

For God so loved the world that He gave his only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life.

Bondye si tèlman renmen lèzòm, li bay sèl Pitit li a pou yo.   Tout moun ki mete konfyans yo nan Li pap pèdi lavi yo.  Okontrè ya gen la vi ki pa janm fini an.

No comments:

Post a Comment