Wednesday, September 21, 2011

Endearing names to call your male sweetheart


My love
cheri mwen
ti chouchou mwen
amou kè m,
kè mwen
toutou mwen,
ti boubout mwen
menaj mwen
trezò mwen
vwayajè de nwi mwen

No comments:

Post a Comment